Flexibele dienstverlening op maat


Bij De Bree Solutions kan u terecht voor een passende oplossing voor uw afval. Bij ons integraal afvalbeheer staat een vlotte dienstverlening met respect voor het milieu centraal. De Bree Solutions nv is gestart als reinigingsbedrijf maar is ondertussen uitgegroeid tot een firma met een uitgebreide waaier aan activiteiten.

De Bree Solutions: uw betrouwbare en beschikbare partner voor reiniging- en afvaloplossingen – de klok rond, elke dag van de week.

Gezien wij ook ingezet worden voor het opkuisen van ongevallen met milieuvervuiling staan wij 24 op 7 paraat voor al uw oplossingen voor reinigingen en afvalbeheer. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over onze diensten.

De Bree Solutions voor een brede waaier aan milieuactiviteiten

Vraag nu uw offerte

Historiek


De Bree Solutions is in zijn huidige vorm opgestart in 1975, maar had toen al een hele geschiedenis achter de rug.

De oorsprong van het bedrijf ligt bij de reinigingsdienst en het ophalen van afval. In de loop der jaren werden deze activiteiten gestaag uitgebreid en 2 generaties later is De Bree Solutions actief op vlak van industriële cleaning, groenrecycling, TOP, DOP in functie van grondoverschotten, grondreiniging, bodemsaneringen, afvalbeheer, waterzuivering, behandeling van vloeibare slibs, camera-inspectie en in kaart brengen van rioleringstelsels en rioolrenovatie. Ook voor dringende interventies naar aanleiding van ongevallen met milieuvervuiling kan je bij ons terecht.

Omstreeks het jaar 2000 en de jaren die volgden kende het bedrijf een sterke groei. Onder impuls van het management, veranderende milieuwetgeving en een groeiende economie is geïnvesteerd in nieuwe recyclagetechnologie. Een voorbeeld hiervan is het grondreiningscentrum en de waterzuiveringsinstallatie, maar vooral in nieuwe strategisch belangrijke locaties. Zo werden er in 2003/2004 maar liefst 3 nieuwe locaties opgericht: Oostende, Eke en Schoondijke in Nederland. Op onze sites ontvangen en verwerken wij belangrijke hoeveelheden afval tot hernieuwde grondstoffen. Daarnaast breidden zoals boven vermeld de activiteiten uit. Zo hebben we sinds enkele jaren de exploitatie van 2 intercommunale en gemeentelijke verwerkingsinstallaties in beheer: in Oostende voor IVOO en in de gemeente Aalter. De Bree zette enkele jaren terug ook zijn tentakels uit in Frankrijk onder de naam De Brée Environnement sarl, vooral gespecialiseerd in bodemsanering en inerte afvalstromen.

In de recente jaren kwam er een betoncentrale bij op onze site te Maldegem onder de naam Breeton NV, gespecialiseerd in droge betonproducten en stortbeton vervaardigd uit gerecycleerde grondstoffen. Er is ook geïnvesteerd in vernieuwende technologie. Zo is er een aanzienlijke investering gebeurd op onze waterzuiveringsinstallatie met onder ander uitbreiding van een biologische waterzuivering gekoppeld aan een vernieuwde fysico-chemische waterzuivering. Ook de tertiaire fase is volledig vernieuwd met nieuwe en bijkomende zuiveringsstappen. Dit maakt het mogelijk om moeilijker te verwerken afvalwaters en vloeibare slibs te ontvangen en te verwerken. Het gerecycleerde water wordt herbruikt in al onze reinigingsprocessen. Sinds een jaar exploiteren we een deponie voor het bergen van niet-verontreinigde grondoverschotten met een capaciteit van 1 miljoen ton, dit onder de naam DOP Kortemark nv.

Op gebied van naam en imago veranderde het bedrijf van 'De Bree Cleaning' naar 'De Bree Solutions'. Door de groei van onze activiteiten dekte de naam 'cleaning' de lading niet meer. De naam 'solutions' staat voor de oplossingen die wij bieden in ons vakgebied en die zijn als voorheen omschreven vrij omvangrijk. Ons imago: een betrouwbare en beschikbare partner met een pur sang KMO-mentaliteit. 24/7 staan we ter beschikking van onze klanten met tal van oplossingen in ons expertise 'Cleaning & Recycling'.

Uw kwaliteitsgarantie? De expertise en gedrevenheid van onze directie, ingenieurs en medewerkers.