Tot 80% recyclage van uw zand en puin

Ons erkend grondreinigingscentrum (GRC) in Maldegem verwerkt en zuivert verontreinigde grond, rioolslib, kolkenzand… kortom alle afvalstoffen op basis van zand en puin. Hierbij streven wij naar 80 % recyclage.


Waarom is dit belangrijk voor u? Hoe hoger het percentage recyclage, hoe lager de uiteindelijke verwerkingskost. 

Waarom kiest u best voor erkende GRC? Enkel een erkend grondreinigingscentrum kan u het benodigde verwerkingsattest afleveren.

Bereikbaarheid. Dankzij onze gunstige ligging is ons GRC vlot bereikbaar vanuit het westen (Brugge + Oostkust) via de A11 en vanuit het oosten (Gent en Antwerpen) via de E34. Via partners kunt u ook per schip aanvoeren, oa. via het kanaal Gent-Brugge.

Grondanalyse
Grondanalyse

Op basis van uw afvalstroom stellen wij onze grondreinigingsinstallatie in voor een optimale reiniging. Ons doel? Maximale recyclage en grondstofherwinning.

Voorsortering
Voorsortering

Wij isoleren het grof afval – zoals grote stukken ijzer of hout – met een 0-40 mm zeef. Daarna gaat het naar de puinbreker.

Wassen
Wassen

Het materiaal dat ontdaan is van grof afval wordt samen met grond/slib/zand mengsel ontdaan van ijzer via een magneetband, nadien gaat het door het wasproces. Natte zeving, organische grofscheiding, houtafscheider, cycloneren zijn maar enkele stappen die de massa scheiden en scrubben tot herbuikbaar gewassen zand en puin. Deze worden na milieuhygienische controle/analyse en Coprokeuring aangewend voor onze betoncentrale (zie Breeton NV).

Recyclage en storting
Recyclage en storting

Het overgebleven vuil wordt ontwaterd en gecontroleerd gestort. Het gebruikte water zuiveren wij in verschillende stappen (biologisch en fysicochemisch) in onze gespecialiseerde installatie. Daarna hergebruiken we het in onze grondreinigingsprocessen.

Controle en certificering
Controle en certificering

Na controle krijgt het herwonnen zand en puin een COPRO-certificaat en een grondstoffenverklaring en/of technisch verslag. Daarna krijgt het een nieuwe toekomst in de wegen- of huizenbouw of de betonindustrie.

Bodemsanering

Reken op onze vijftien jaar ervaring in bodemsanering voor de uitvoering en opvolging van uw werkzaamheden van a tot z. Wij beschikken over alle vereiste certificaten (onder andere Achilles).

  • Reinigen en ontgraven van oude tanks.
  • Ontgraven en opvullen (of bouwklaar maken) van verontreinigde terreinen.
  • Instaan voor dringende interventies bij ongevallen of preventieve maatregelen nemen.
  • Oppompen en zuiveren van verontreinigd grondwater.
  • Administratief opvolgen van saneringsprojecten.
Totaaloplossing voor bodemsanering
Totaaloplossing voor bodemsanering

U bent gerust. Ons ervaren saneringsteam:

  • pompt uw verontreinigde grondwater op en verwerkt het vakkundig.
  • graaft uw verontreinigde grond op, transporteert het en verwerkt het in eigen huis.
  • vult uw terrein aan met propere grond of bereidt uw perceel voor op bouwwerkzaamheden.

Pomp- en zuiveringsinstallatie on site
Pomp- en zuiveringsinstallatie on site

Verontreinigd grondwater met olie of benzine, diesel of solventen, ...? Wij pompen het op en zuiveren het ter plaatse in verschillende stappen. Een olie-waterafscheider ontdoet uw grondwater van alle oliën en/of brandstoffen. Een plaatbeluchter scheidt alle vluchtige componenten. Twee actieve koolfilters ontdoen uw water van overig vuil. In sommige gevallen gebruiken we ook een terugspoelbare zandfilter. Alles gebeurt conform de regels van het Achillesprotocol en de veiligheids- en milieuwetgeving.

Bodemsanering zonder kopzorgen?

Vraag nu uw offerte