Opslagtank voor (afval)vloeistoffen
Opslagtank voor (afval)vloeistoffen

Onze splinternieuwe opslagtank heeft onmiddellijk zijn dienst bewezen op het Rijvers Festival in Zomergem. Dankzij de opslagtank was er geen nood om de mobiele toiletten aan te sluiten op een rioolnetwerk. De opslagcapaciteit van 25000 l en de vlotte service om de tank tussentijds te ledigen hebben ervoor gezorgd dat de festivalgangers mochten rekenen op propere en vlot werkende toiletten.

Uitzonderlijke rioolreiniging
Uitzonderlijke rioolreiniging

De Bree Solutions voert buitengewone reinigingswerken uit aan de Hoezebeekcollector te Aalst. Een riooltunnel van maar liefst 360m lang en 2,5m breed dient volledig puin- en slibvrij gemaakt te worden in het kader van een rioolrenovatie. De tunnel loopt pal onder het centrum van Aalst en is slecht heel beperkt toegankelijk. Om te verhinderen dat instromend water de werken zou verhinderen worden er ook extra pompen ingezet.

Containerverhuur: evenementen
Containerverhuur: evenementen

De Bree Solutions neemt voor het event Eccentric Fair in Knokke het afvalbeheer voor zijn rekening. Om optimaal en maximaal te kunnen sorteren werden alle rolcontainers voorzien van bestickering. Op die manier werden de medewerkers gemotiveerd om op een correcte manier te sorteren.

Afvalbeheer: exploitatie containerpark Waterwegen en Zeekanaal NV
Afvalbeheer: exploitatie containerpark Waterwegen en Zeekanaal NV

De Bree Solutions baat in opdracht van Waterwegen en Zeekanalen een volwaardig containerpark uit. Ons team verzorgt de acceptatie, het wegen, de registratie, het selectief opslaan, het transport en de verwerking. De binnenschepen kunnen op deze locatie naast het Sluis van Evergem terecht met al hun afval. Denk maar aan olie, filters, verf, TL lampen, KGA, AEEA... Op die manier streven wij naar maximale recuperatie en een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk.

Industriële Cleaning: Calamiteiten
Industriële Cleaning: Calamiteiten

De Bree Solutions is uw partner in geval van calamiteiten. Na een brand in een biogas installatie werd beroep gedaan op onze ervaring voor de eerste fase van de opkuis. De raadpleging van onze diensten was in functie van een expertise na de brand. Het volledig reinigen van de site volgt in een later stadium

Industriële Cleaning: veegwerken
Industriële Cleaning: veegwerken

De Bree Solutions kan uw gemeente ook van dienst zijn bij verscheidene reinigingswerken. Denk maar het onderhouden van straatkolken, veegwerken … U vraagt, wij draaien. Op die manier genieten de inwoners steeds van een propere gemeente.

Industriële Cleaning: hogedrukreiniging
Industriële Cleaning: hogedrukreiniging

Industriële Cleaning: hogedrukreiniging De Bree Solutions staat in voor het reinigen van pijlers van een hoogovengasleiding. De pijlers worden gereinigd met een hogedruk warm-water-unit van 500 bar (tot 120°). Daar komt nog extra bij dat de pijlers worden gereinigd vanop een hoogtewerker met rupsen. Na het reinigen zijn de pijlers klaar om te herschilderen.

Industriële Cleaning: interventie
Industriële Cleaning: interventie

Dringende interventie of calamiteit? Het interventieteam van De Bree Solutions staat steeds voor u klaar. Wanneer u ons een seintje geeft, dan schiet ons team meteen in actie. Onder andere de haven van Gent deed beroep op onze diensten voor de opkuis van een calamiteit op de R4 ter hoogte van de gemeente Wippelgem. Daarnaast worden wij ook vaak opgeroepen door de brandweer om ernstige verontreinigingen op te ruimen. Daarboven rekenen ook andere bedrijven en gemeentebesturen op onze hulp bij calamiteiten.