Zuivering van industrieel afvalwater

Waarom wij uw geknipte partner zijn voor waterzuivering? Op onze verschillende sites voor afvalbeheer deden wij jarenlang ervaring op met ons eigen afvalwater. Zo optimaliseerden wij ons waterzuiveringsproces. Wij breidden de installaties van onze site in Maldegem gevoelig uit en investeerden in de modernste technieken. Nu zuiveren wij een brede waaier van industrieel afvalwater. 


Hoe gaan wij te werk?

Ophalen of bewaren in buffervaten
Ophalen of bewaren in buffervaten

Onze opslagcapaciteit is groot dankzij verschillende stockage- en bufferoplossingen: bekkens, tanks, containers ... Laat uw water dus ophalen met tankwagens of laat buffervaten leveren op uw terrein.

Kwaliteitscontrole door ons lab
Kwaliteitscontrole door ons lab

U weet razendsnel of uw afvalwater geschikt is voor zuivering want de ingenieurs van ons lab voeren meteen een analyse uit. Bovendien bewaken onze experts én een extern lab het zuiveringsproces. Uw garantie op een kwalitatief hoogstaand eindproduct.

Voorzuiveren
Voorzuiveren

Indien nodig zuiveren wij uw afvalwater of vloeibaar slib voor, met technieken zoals oliedecantatie, gravitaire bezinking, groffiltering en zeving. Vloeibaar slib krijgt soms een voorbehandeling op een zeefbandpers.

Fysicochemische en biologische zuivering
Fysicochemische en biologische zuivering

De fysicochemische zuivering bestaat uit een zuur-baseneutralisatie, metaalprecipitatie, coagulatie en flotatie. De biologische waterzuivering is een continue nitrificatie-denitrificatie.

Nazuivering als kwaliteitsgarantie
Nazuivering als kwaliteitsgarantie

De nazuivering of tertiaire zuivering zorgt voor een optimale eindkwaliteit. Met een wervelbedzandfilter(Dynasand), een stationaire zandfilter en een in serie actieve koolfilter is de eindkwaliteit van het gezuiverde water verzekerd.

Wij hebben dé oplossing voor uw afvalwater.

Vraag nu uw offerte

Afvalstromen die wij verwerken

  • Reken op ons voor de zuivering van uw afvalwater en vloeibaar slib:
  • Water of slib met olie of brandstoffen.

  • Water, slib of kolkenslib met een bepaald drogestofgehalte.

  • Water en rioolwater met septische stoffen.

  • Industrieel afvalwater uit de farmacie, chemie, petrochemie, voeding, dierenvoeding, zuivel, bouw of betonsector.

  • Hoog- of laag-calorisch water- of slibafval.

  • Water of slib met organische of anorganische stoffen.

  • Percolaten of infiltratiewater uit verontreinigde gebieden.

  • Verontreinigd regen-, put- en grondwater.

  • Water of slib met zuren, basen of restafval.